Hibik Ng Pilipinas Kay Inang Espanya Analysis Essay


Isang pagkukuro sa "Sagot Nang Espanya sa Hibik Ng Filipinas (Pilipinas)" ni Marcelo Hilario del Pilar

Ang tulang “Sagot Nang Espanya sa Hibik Nang Filipinas” ay masasabi nating isang mahabang pagtuligsa sa pang-aabuso ng mga prayle at Kastila sa mga Pilipino noong mga kapanahunan ni Marcelo H. del Pilar. Kilala naman natin si del Pilar bilang isang magaling na abogado, ,manunulat at naging patnugot din siya ng pahayagan ng mga propagandista noon, ang La Solidaridad. At dahil likas sa kanya ang angking talino sa iba’t ibang larangan, naging mahusay siya sa panunudyo o panunuya sa kasamaan ng mga prayle sa Pilipinas.

( Para sa kabuuang tula - Isang Pagkukuro sa "Sagot Ng Espanya sa Hibik Ng Filipinas (Pilipinas)" )

Ayon sa aking mga pananaliksik, ang “Sagot Nang Espanya sa Hibik Nang Pilipinas” ay isang sarkastikong tugon sa tula ni Herminigildo Flores na may pamagat na “Hibik Nang Pilipinas sa Inang Espanya.” Ang tula ni Flores ay isinulat noong 1888 at nasa wikang Tagalog samantalang ang tula naman ni del Pilar ay isinulat noong 1889 sa Europa. Kung paghahambingin natin ang dalawa, malinaw na ang lalabas na layunin nito ay pag-alabin ang mga damdamin ng mga Pilipino sa pamamagitan ng paghahayag ng mga kwento, impormasyon at komentaryo tungkol sa katiwalian ng mga prayle.

Sa tulang “Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas”, napansin ko na nagsimula si del Pilar sa paraan ng isang mapagpukaw na pagkilala ng “ina” sa “anak.” Sa mga unang bahagi ay madarama ang kalungkutan ng isang ina sa sinsapit ng Pilipinas mula sa mga Prayle. Ipinahiwatig ng ‘buhay ng anak ay bunga niring pagmamahal kaya’t anumang kadustaan na maranasan ay kanya ring kadustaan,’ ang ideya na waring naroroon ang malasakit ng ina at handa ito’ng makinig sa mga hinaing ng kanyang anak.

Bilang isang persona ng Inang Espanya, inilahad naman ni del Pilar ang kasaysayan ng Pilipinas mula taludtod 3-8, ang pagdating ng iba’t ibang lahi ng mga tao mula taludtod 9-10, hanggang sa pananakop ng mga Kastila na ipinalalagay ni del Pilar isang pagtupad sa itinakda ng Diyos sa taludtod 12.

Sa pagpapatuloy ng tula, magkakaroon tayo ng pang-unawa na ang mga Prayle daw ay itinalaga ng Espanya upang maging “taga-tingin” sa mga anak ni “Pilipinas” upang sila ay hindi mapariwara (taludtod 17). Pagsapit natin sa ika-20 taludtod ay mababanggit ng ina ang pag-garote sa tatlong paring Pilipino (Gomez, Burgos at Zamora) at ang marami pang mga pinahirapan na talaga naming binabata ng Pilipinas. Ang tula ay lalong naging matapang sa ika-36 hanggang 58 na mga taludtod. Isinasaad na dito ang mga buhay-prayle at kung paano sila naging hadlang sa Espanya. Sinasabi naman sa ika-68 na taludtod na lalong umigting ang pagdududa sa kapangyarihan ng mga prayle. Sa naging kasaysayan ng ilang bansa sa Europa ay nagbago ang pagtrato ng mga tao sa mga dating modelo ng pagka-makatao. Pagtagal-tagal, ang mga prayle ay binastos ng taong bayan at tuluyan na silang pinalayas. Ang kanilang pagkawala ay nagdulot ng kapayapaan (taludtod 68 at 69).

Sa aking pagkukuro, ipinababatid sa “Sagot ng Espanya” na ang konseptong panlipunan katulad ng kalayaan, kapayapaan at kinabukasan ay nakaatang sa mga anak ni Pilipinas na tunay nagmamalasakit sa kanya,

“Ang lahat mong anak, ginhawa’t dukha man,

mging taga-bukid, maging taga-bayan,

laaki’t babae, pantas man at mangmang

santong matwid mo’y dapat itanghal.(taludtod 78)”

_____________________

This article is also cited in http://en.wikipedia.org/wiki/Marcelo_H._del_Pilar
AL-ANI Jananne
A Loving Man, 1996 – 1999

ATTIA Kader
Ghost, 2007
Donated by the Société des Amis du Musée National d’Art Moderne, 2008.

BACON Francis
Self-portrait, 1971
Donated by Louise and Michel Leiris, 1984

BASELITZ Georg
Die Mädchen von Olmo II
(The Girls from Olmo II), 1981

BOLTANSKI Christian
Réserve (Reserve), 1990

BRANCUSI Constantin
The films of Brancusi, 1923 – 1939

BRANCUSI Constantin
La Muse endormie (Sleeping Muse), 1910
Bequeathed by Constantin Brancusi in 1957

BRAUNER Victor
La formatrice (The Trainer), 1962
Donated by Jacqueline Victor Brauner in 1974

BROWN Glenn
Architecture and Morality, 2004

CALAND Huguette (aka EL KHOURY Huguette)
Visage (Face), 1979
Donated by the Janine Rubeiz gallery in 2013

CALDER Alexander
Mask, 1929
Donated by the artist in 1966

CALLE Sophie

CHAGALL Marc
Dimanche (Sunday), 1952 – 1954
Acceptance in lieu, 1988

CURRIN John
The Moroccan, 2001

DADO (aka DJURIC Miodrag)
The Cyclist, 1955
Donated by Daniel Cordier in 1989

DE CHIRICO Giorgio
Deux personnages (Two Figures), c. 1920
Bequeathed by Maurice Meunier in 1955

DIJKSTRA Rineke
I See a Woman Crying (Weeping Woman),
Tate Liverpool, 2009 – 2010

DUFY Raoul
Self-portrait, 1948
Bequeathed by Mrs Raoul Dufy in 1963

ERNST Max
L’imbécile(The Imbecile), 1961

Max-Ernst-L’imbécil

ERNST Max
Trois jeunes dionysaphrodites (Three Young Dionysaphrodites), 1957
Donated by Mrs Anne Gruner-Schlumberger in 1977

ERRÓ (aka GUDMUNDSSON Gudmundur)
Stravinsky, 1974

ERRÓ (aka GUDMUNDSSON Gudmundur)
Untitled, c. 1969
Donated by the artist in 2009

ERRÓ (aka GUDMUNDSSON Gudmundur)
Tears for two, 1963
Donated by the artist in 2009

ERRÓ (aka GUDMUNDSSON Gudmundur)
Picasso Grosz, c. 1967
Donated by the artist in 2009

FLANAGAN Barry
Soprano, 1981

GARCIA SEVILLA Ferrán
Pariso 20 (1985)
Donated by the Société des Amis du Musée National d’Art Moderne in 2001

GASIOROWSKI Gérard
Les régressions I (Regressions I), 1974

GASIOROWSKI Gérard
Les régressions II (Regressions II), 1975

GASIOROWSKI Gérard
Les régressions III (Regressions III), 1973

GASIOROWSKI Gérard
Les régressions IV (Regressions IV), 1975

GASIOROWSKI Gérard
Les régressions V (Regressions V), 1973

GASIOROWSKI Gérard
Les régressions VI (Regressions VI), 1973

GASIOROWSKI Gérard
Les régressions VII (Regressions VII), 1975

GASIOROWSKI Gérard
Les régressions VIII (Regressions VIII),
1973 – 1975

GASIOROWSKI Gérard
Les régressions IX (Regressions IX), 1973 – 1975

GASIOROWSKI Gérard
Les régressions X (Regressions X), 1975

GIACOMETTI Alberto
Femme nue debout (Standing Female Nude), 1954
Donated by the artist to the State, 1957

GIACOMETTI Alberto
Caroline, 1965

GODARD Jean-Luc, MIÉVILLE Anne-Marie
Pas d’histoire (No History), 1976

GONZÁLEZ Julio (aka GONZALÈS Julio) The Hooded One, 1935 – 1936
Donated by Mrs Roberta González in 1964

GONZÁLEZ Julio (aka GONZALÈS Julio) Mr. Cactus, Cactus Man I, 08 – 1939/1964
Donated by Mrs Roberta González in 1964

GONZÁLEZ Julio (aka GONZALÈS Julio) Daphne, 1937 – 1966
Donated by Mrs Roberta González in 1966

GONZÁLEZ Julio (aka GONZALÈS Julio) Last Self-portrait, 1941 – 1942
Donated by Mrs Roberta González in 1966

HÉLION Jean
Au cycliste (With Cyclist), 1939

KAHLO Frida
The Frame, attributed title: Autoretrato (Self-portrait), 1938
Purchased by the State, 1939 Attribution: 1939

KLASEN Peter
Femme-objet (Woman-object) 1967

LAFONT Suzanne
Marcheur n°1 (Walker no. 1), 1995 – 1998

LAFONT Suzanne
Gardien (Guardian), 1997

LAFONT Suzanne
Balayeur (Sweeper), 1997

LAFONT Suzanne
Dormeur (Sleeper),1997

LANDAU Sigalit
Barbed Hula, 2001

LE FAUCONNIER Henri (aka FAUCONNIER Henri)
Self-portrait, 1933

LÉGER Fernand
Femmes dans un intérieur (Women in an Interior), 1922
Bequeathed by Baronne Eva Gourgaud in 1965

LEMAÎTRE Maurice
Self-portrait de mon père (Self-portrait of my Father), 1994
Donated by the artist in 1995

LERCH Hartmut
Portrait, 1981

LEROY Eugène
Self-portrait, recherche de volume (Self-portrait, Seeking Volume), 1953
Acceptance in lieu in 2003

LI YONGBIN
Visage (Face), 2003

MAGRITTE René
Le viol (Rape), 1945
Bequeathed by Mrs Georgette Magritte in 1987

MAGRITTE René
Souvenir de voyage (Memory of a Journey), 1926
Bequeathed by Mrs Georgette Magritte in 1987

MALANGA Gérard
Andy Warhol: Portrait of the Artist as A Young Man, 1964 – 1965

MENDIETA Ana
Untitled (Blood Sign #2 / Body tracks),03 – 1974
Deposited by the Centre Pompidou Foundation in 2009 (donated by Raquelin Mendieta and Ignacio Mendieta to the Centre Pompidou Foundation)

MESSAGER Annette
Les Pensionnaires (The Boarders), 1971 – 1972

MIRÓ Joan
Femme (Woman), 1969
Donated by Marguerite and Aimé Maeght in 1977

MUSIC Zoran
Self-portrait, 1988
Donated by the artist in 1996

NAUMAN Bruce
Lip Sync, 1969

ONO Yoko
Eyeblink (Fluxfilm no. 9), 1966

ORLAN
Le Baiser de l’artiste. Le distributeur automatique ou presque! n° 2 (The Artist’s Kiss.
The Slot Machine, or almost! No. 2), 1977 – 2009

OURSLER Tony
Switch, 1995

PALADINO Mimmo
Elmo (Helm), 1998
Donated by Mrs John N. Rosekrans Jr, in memory of John N. Rosekrans Jr

PASCHKE Ed (aka PASCHKE Edward)
Joella, 1973
Donated by Achim d’Avis in 1991

PIANO Renzo, ROGERS Richard
Centre Georges Pompidou, 1973
Donated by the Atelier Parisien d’Urbanisme in 2003

PICABIA Francis (aka ARTINEZ DE PICABIA Francis)
Figure et fleurs (Figure and Flowers), 1935 – 1943
Donated by Henri Goetz in 1981

PICABIA Francis (aka MARTINEZ DE PICABIA Francis)
Untitled, c. 1946 – 1947
Donated by Henri Goetz in 1981

PICASSO Pablo
Le chapeau à fleurs (The Flowered Hat), 10 /04/1940
Donated by Louise and Michel Leiris, 1984

Picasso Pablo – The Flowered Hat

PICASSO Pablo
Tête de femme (Head of a Woman), 1932

PICASSO Pablo
Couple, 07/02/1971 – 25/06/1971
Acceptance in lieu in 1990

RIST Pipilotti
A la belle étoile (In the Open Air), 2007

SACHS Tom
Hello Kitty, 2001
Donated by Mrs John N. Rosekrans, Jr. in memory of John N. Rosekrans, Jr. with assistance from the Georges Pompidou Art and Culture Foundation, 2005

SAURA Antonio
Dora Maar 23.5.83 [1], 1983
Bequeathed by the artist in 1998

SAURA Antonio
Goya’s Dog, 1979

SCHNABEL Julian
Portrait of J.S. in Hakodate (Japan 1934), 1983

SCHNEEMANN Carolee
Body Collage, 1967

SÉCHAS Alain
Le mannequin (The Mannequin), 1985

SEGAL George
Movie House, 1966 – 1967

SEGALL Lasar
Lucy (Retrato de Lucy VI)
(Lucy (Portrait of Lucy VI)), 1936

SHEPHARD Gregory

SORIN Pierrick
It’s really nice, 1998

SUTHERLAND Graham
Standing Form, 1952

TÀPIES Antoni
Legs, 1975
Donated by Aimé Maeght in 1977

TATAH Djamel
Untitled, 1998

TINGUELY Jean
Self-portrait, 1988
Donated by the artist in 1990

TSE Su-Mei
The Echo, 2003
Donated by the Société des Amis du Musée National d’Art Moderne, 2004 Contemporary Art Project, 2003

VALIE EXPORT
…Remote…Remote, 1973

VAN DONGEN Kees
Self-portrait as Neptune, 1922
Donated by the artist or purchased by the artist, 1924 – 1927

ZUSH (aka PORTA MUNOZ Albert)
The Girls of my Life, 1987 – 1988

0 thoughts on “Hibik Ng Pilipinas Kay Inang Espanya Analysis Essay”

    -->

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *